Petfles

Recyclingproces Morssinkhof Plastics ontvangt eerste positieve ESFA opinie


LichtenvoordeDe Europese pallet- en krattenpool organisatie CHEP heeft de firma Morssinkhof Plastics benaderd voor een closed loop recycling van een pool kunststof kratten, geschikt voor voedselcontact. Het doel van het project was de herinzet van kunststof recyclaat uit de vorige generatie kratten voor de productie van een nieuwe generatie kratten geschikt voor het verpakken van levensmiddelen.

Kunststof recyclaten welke gebruikt worden voor de productie van verpakkingen die in direct contact komen met levensmiddelen, moeten worden geproduceerd middels een recyclingsproces dat voldoet aan de normen van de nieuwe Europese regelgeving (EUR 282/2008). Morssinkhof Plastics en CHEP hebben onderzoeksinstituut TNO benaderd om een petitie in te dienen bij de EFSA (European Food Safety Authority) om het recyclingsproces te laten autoriseren. Kern van het dossier is het aantonen dat de zuivering door het recyclingsproces dermate effectief is dat alle mogelijke verontreinigingen welke zijn ontstaan in de gebruiksfase van de krat worden verwijderd. De effectiviteit van het reinigingsproces is van essentieel belang om te kunnen garanderen dat er geen restverontreinigingen vanuit het kunststof naar levensmiddelen migreren. Met de autorisatie van het recyclingsproces door de EFSA wordt de voedselveiligheid van het resulterende recyclaat bekrachtigd.

Op 14 december 2010 is bekend geworden dat de EFSA het recyclingsproces van Morssinkhof Plastics als eerste in Europa positief heeft beoordeeld voor de productie van voedselveilige grondstoffen. De goedkeuring betreft een proces waarbij CHEP polypropyleen kratten, deeluitmakend van een gesloten kringloop, worden gerecycled door Morssinkhof Plastics.

Morssinkhof Plastics vormt in dit recyclingsproces een belangrijke schakel om aan deze hoge eisen voor voedselveiligheid te kunnen voldoen. Morssinkhof Plastics is inmiddels bekend met het recyclen van diverse kunststofsoorten (HDPE, PP en PET) die zelfs 100%, dus zonder bijmenging van virgin grondstof, ingezet kunnen worden voor de productie van levensmiddelenverpakkingen.


< Nieuws overzicht
© 2011 Morssinkhof Rymoplast - Disclaimer - Sitemap