Petfles

Duurzaamheid

De grote uitdagingen voor de toekomst zullen zijn om een oplossing te vinden voor de uitputting van natuurlijke grondstoffen, energiebesparingen te realiseren en de afvalberg te verminderen. Bedrijven en instellingen hebben dit vertaald naar een beleid voor maatschappelijke verantwoord en duurzaam ondernemen. Een manier om hieraan invulling te geven is een weloverwogen gebruik van grondstoffen, een gedegen afvalmanagement en waar mogelijk het hergebruik van primaire grondstoffen. Morssinkhof Rymoplast draagt bij aan duurzaam ondernemen door oplossingen te bieden voor afvalstromen en de inzet van hoogwaardige gerecyclede grondstoffen mogelijk te maken, zonder daarbij de economische motieven uit het oog te verliezen. Morssinkhof Rymoplast helpt u om van de nood een deugd te maken en een concurrentievoordeel te halen uit het duurzaam gebruik van kunststoffen.

Onze oplossingen helpen u om op een economisch verantwoorde wijze het hergebruik van grondstoffen te optimaliseren, energieconsumptie te minimaliseren en de uitstoot van CO₂te beperken. De producten en diensten van Morssinkhof Rymoplast worden ondersteund door certificering, Life Cycle Analyses en rapporten van gerenommeerde onderzoeksinstellingen.

©2010 Morssinkhof Rymoplast - Disclaimer - Sitemap - Algemene voorwaarden