Petfles

Recycling

Recycling is het creëren van een gesloten grondstof kringloop. Het streven is om afval- of uitvalstromen, zonder kwaliteitsverlies, opnieuw als herwonnen grondstof in te zetten voor het maken van een eindproduct. Morssinkhof Rymoplast is het synoniem voor recycling. Met onze ervaring, kennis en kunde brengen wij materiaalstromen samen, resulterend in duurzame totaaloplossingen.
Morssinkhof Rymoplast helpt bedrijven om de grondstofketen te sluiten en waar mogelijk gesloten kringloopsystemen op te zetten. Dit kan op diverse manieren:

  • Het verzorgen van de optimale inzet van kunststof reststromen voor inzamelorganisaties of kunststofverwerkende bedrijven;
  • De loonverwerking van productie-uitvallen van kunststof producerende en kunststof verwerkende bedrijven, welke na opwaardering geschikt zijn om opnieuw als grondstof voor de oorspronkelijke toepassing te kunnen worden ingezet;
  • De verwerking van eindproducten die aan het einde van hun levenscyclus zijn. Na intensieve bewerking is de kunststof zodanig opgewaardeerd dat deze opnieuw als grondstof kan worden ingezet voor de productie van het oorspronkelijk eindproduct, waardoor een nieuwe levenscyclus ontstaat;
  • Het leveren van een gebruiksklare herwonnen grondstof om daarmee bedrijven de gelegenheid te bieden om inzet van nieuwe grondstoffen te voorkomen, daardoor de CO₂-uitstoot te reduceren en doelstellingen voor duurzaam ondernemen te realiseren.
©2010 Morssinkhof Rymoplast - Disclaimer - Sitemap - Algemene voorwaarden