Petfles

PET – Polyethyleentereftalaat

Morssinkhof Rymoplast oferuje Wam standardowy regranulat MOPET-A, posiadający europejski certyfikat dopuszczający ten regranulat do kontaktu z żywnością. Jeśli zachodzi taka potrzeba, MOPET-A może być w 100% używany w produkcji przezroczystych opakowań do żywności: butelek i folii. MOPET-A spełnia warunki surowych regulacji i jest zatwierdzony przez wielu wiodących producentów napojów oraz wody mineralnej. Dzięki zastosowaniu MOPET-A możecie Państwo znacznie zredukować emisję CO₂, utrzymując wysoki poziom jakości, taki jak w przypadku stosowania oryginalnych surowców.
Oprócz produkcji MOPET-A, Morssinkhof Rymoplast produkuje, także pokonsumpcyjne, płatki PET i dostarcza je swoim klientom jako poprodukcyjny przemiał PET. I wreszcie, Morssinkhof Plastics ma możliwość produkowania regranulatów PET, które bez wątpienia idealnie pasują do wymaganych przez Państwa parametrów kolorystycznych, lepkościowych oraz uzupełniają niezbędne dodatki poprzez używanie w Europie unikalnej kombinacji złożonych i solidnych baz po kondensacyjnych.

©2010 Morssinkhof Rymoplast Polska - General Conditions