Petfles

Recykling

Recykling tworzy zamkniętą pętlę w przetwarzaniu surowca. Naszym celem jest wielokrotne użycie plastikowych odpadów, bez strat na jakości jako przetworzonego surowca nadającego się do dalszej produkcji. Morssinkhof Plastics jest synonimem słowa recykling. Z naszym doświadczeniem, wiedzą i możliwościami, udaje nam się przetwarzać odpady otrzymując trwałe rozwiązania.

Morssinkhof Rymoplast pomaga firmom zamknąć cykl linii produkcyjnej, z możliwością zbudowania zamkniętego systemu recyklingu. To może byś osiągnięte na różne sposoby:

  • Dbając o jak najbardziej optymalne wykorzystanie tego co pozostaje z materiałów plastikowych przez organizowanie sortowania dla firm zajmujących się przetwórstwem plastiku.
  • Całkowite przetwórstwo produkcyjnych odpadów z firm zajmujących sie plastikiem, które mogą być ponownie użyte po ulepszeniu jako surowiec dodawany do oryginału.
  • Przetwarzanie końcowych produktów, które uległy zużyciu. Po intensywnym przetworzeniu plastiku, jest on tak ulepszony, że może być używany jako surowiec do wytwarzania oryginalnych produktów końcowych, które na nowo osiągają postać użyteczną.
  • Przez dostawę gotowego do użytku przetworzonego surowca, który umożliwia firmom unikanie korzystania z nowego surowca, w wyniku czego również zredukowanie emisji CO₂i uzmysłowienie tych celów doświadczonym przedsiębiorstwom.
©2010 Morssinkhof Rymoplast Polska - General Conditions