Petfles

Wkład w Recykling

Morssinkhof Rymoplast jest idealnym partnerem w bezproblemowym przetwarzaniu Waszych odpadów. Na życzenie klienta zapewniamy rozwiązania logistyczne i poprzez naszych profesjonalnych pracowników aktywnie zachęcamy do zoptymalizowania przepływu odpadów w procesie produkcyjnym Waszej firmy.

Jeśli jest taki wymóg, zapewniamy transport i magazynowanie dla bezproblemowego odbioru i sortowania plastików. Wiedząc, że oferujemy rynkową cenę na Państwa plastikowe odpady i zajmujemy się ich logistyką, możecie się skupić na prowadzeniu Waszego podstawowego biznesu. Surowce z recyklingu zawdzięczają swoją wysoką jakość, starannemu doborowi plastikowych odpadów. Pomagamy naszym dostawcom w opracowywaniu specyfikacji, dostarczonego do recyklingu odpadu, zgodnie z wymogami produkcyjnymi i zajmujemy się jego późniejszym sortowaniem. Każda partia plastiku jest precyzyjnie sprawdzana pod względem nieczystości, zawartości mieszanek i czynników skażających. Morssinkhof Rymoplast daje swoim dostawcom praktyczne rady logistyczne i jakościowe, więc przetwarzanie będzie przebiegało efektywnie i zrealizowana zostanie maksymalna wydajność przetwarzania odpadów.

Dzięki Morssinkhof Rymoplast macie pewność:

  • Rozwiązań logistycznych dla Państwa odpadów według Waszego zlecenia;
  • Szybkiego przeprowadzenia procesów administracyjnych i finansowych związanych z Waszymi odpadami;
  • Zagwarantowania rynkowych cen zakupu dla swobodnego przepływu plastików. Przez lata Morssinkhof Rymoplast udowodnił, że jest partnerem z solidnym oparciem finansowym, na którym można polegać.
©2010 Morssinkhof Rymoplast Polska - General Conditions